Giữ gìn trật tự xã hội đời Nhà Trần
Lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta có một mặt trận mà những thành tựu của nó giữ một vai trò cực kỳ to lớn đối với sự tồn vong của quốc gia. Đó là mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Nếu như bảo vệ an ninh quốc gia là công việc điều tra thu thập tin tức tình báo nhằm phát hiện âm mưu, thủ đoạn hoạt động xâm lược của kẻ thù, ngăn chặn chiến tranh thì bảo vệ trật tự xã hội là quản lý và trấn áp (trong xã hội cũ) theo “phép nước” và “lệ làng“ bao gồm quản lý con người, quản lý các công trình công cộng, quản lý tài sản quốc gia, quản lý kinh tế, trấn áp các loại tội phạm xâm phạm đến con người (cả thể xác lẫn tinh thần), trấn áp các phần tử trộm cắp, cờ bạc, rượu chè… giữ gìn văn hiến bảo vệ thuần phong mỹ tục của nước và làng.

Đời nhà Trần trị vì đất nước 174 năm (1226-1400) với 12 đời vua. Ngay từ khi mới lên ngôi vua nhà Trần đã đặc biệt quan tâm đến công tác bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự xã hội. Lên ngôi ngày 10-1-1226 thì đến tháng 2 cùng năm nhà Trần đã bắt tay ngay vào việc “Định luật lệnh điều lệ”. Năm 1230 là năm đánh dấu hoạt động pháp chế nhà Trần đạt được những tiến bộ lớn. Thời Trần việc trừng trị trấn áp bọn trộm cướp làm mạnh mẽ hơn, qui cũ hơn thời Lý. Năm 1325 vua Trần Minh Tông cho đặt cơ quan chuyên môn là Ty liêm phóng ở các lộ lo việc lùng bắt, xét hỏi và dẫn giải bọn trộm cướp. Liêm phóng sứ chịu trách nhiệm giữ gìn trật tự xã hội ở một lộ, cũng có khi phụ trách hai lộ. Năm 1344 trước tình hình giặc cướp nổi lên ngày một nhiều, vua Trần Dụ Tông cho đặt 20 đô phong đoàn ở các lộ làm nhiệm vụ đuổi bắt giặc cướp. Tháng 10-1392 vua Trần Thuận Tông đặt các cửa quan sông và các sở tuần thú ở các xứ để tuần phòng và lùng bắt cướp.
Cuối đời Trần nạn mất mùa thường xuyên xảy ra, tham quan ô lại ngày một nhiều, đời sống nhân dân trở nên cơ cực đói khổ, trộm cướp xảy ra liên miên, phong trào đấu tranh của nông dân nổ ra nhiều dẫn đến việc nhà Hồ tiếm ngôi, cáo chung ngai vàng của nhà Trần.
Sự suy vi của chính quyền nhà Trần bắt đầu từ niên hiệu Đại trị (1358-1369) vua quan ăn chơi sa đọa. Năm 1362 Trần Dụ Tông chiêu tập các nhà giàu trong nước vào cung đánh bạc làm vui. Đến đời vua Trần Nghệ Tông (1370-1372) thì xã tắc nhà Trần ngày càng rối ren kiệt quệ, dẫn đến mất. Trật tự nhà trần rối loạn, thể chế chính trị tha hoá là những nguyên nhân cơ bản dẫn đến việc suy vong của các triều đại. Lịch sử sang trang, một triều đại mới ra đời, lịch sử không lặp lại những quy luật về nội trị nhưng đã chỉ ra rằng: Trật tự xã hội chỉ được giữ gìn trên nền tảng căn bản là nền kinh tế phồn thịnh và vua sáng, tôi hiền.
Hoạt động giữ gìn trật tự xã hội có hiệu lực ở thời kỳ đầu các triều đại Lý-Trần gắn liền với việc trừng trị bọn tham quan ô lại . Tỉnh Quốc đại vương Quốc Khang lơ là chính trị lo ăn chơi, bắt nhân dân xây dựng phủ đệ ở Châu Diễn lộng lẫy quá mức; Phí Mạnh làm án phủ đất Diễn Châu tham ô ức hiếp nhân dân tin đồn về đến triều đình, vua Trần Nhân Tông ra lệnh triệu tập về kinh sư đánh trượng. Trần Phẫu vì ăn của đút lót 100 lạng vàng, khi bị phát hiện đã bị tội lăng trì…
Việc chống tệ nạn cờ bạc, rượu chè… được nhà Trần quan tâm ngăn chặn. Mùa xuân năm 1296 Thượng phẩm Nguyễn Hưng vì đánh bạc mà bị ghép vào tội chết. Nhiều vua Trần đã nêu gương sáng về chống nghiện ngập, rượu chè. Thái thượng hoàng Trần Nhân Tông người anh hùng chống quân Nguyên rất nhân hậu nhưng cũng rất nghiêm khắc; khi biết tin nhà vua Trần Anh Tông uống rượu say ông đã gọi mà rằng: “Trẫm còn có con khác cũng có thể nối ngôi được, trẫm còn sống mà ngươi còn dám như thế, huống chi sau này… ”. Từ đó vua Trần Anh Tông tuyệt nhiên không uống rượu nữa.
Sang cuối đời Trần tình hình cờ bạc, rượu chè phát triển, phép nước không nghiêm, xã hội lộn xộn, đó là một trong những nguyên nhân làm cho nhà Trần suy vi rồi sụp đổ hẳn.
Nhà sử học Ngô Sỹ Liên đã luận bàn: “Pháp độ nhà Trần nghiêm cấm đánh bạc như thế, mà đến đời Dụ Tông lại công nhiên tự làm bậy cho những người giàu vào kinh đánh bạc, rồi sau người trong nước bắt chước cái dở ấy không thể ngăn cấm được nữa, thành ra vì tệ hại đánh bạc mà mất nước” (trích toàn thư,T2,SDD,tr86).
Những thành tựu mà ông cha ta đã đạt được trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia và trật tự xã hội là cần thiết và quan trọng. Nó không những có giá trị truyền thống mà còn có giá trị đương đại. Nhiều kinh nghiệm lịch sử quý báu trên lĩnh vực này vẫn mang tính thời sự giúp cho chúng ta tham khảo trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong thời kỳ mới.
 Xuân Trường
Chi hội sử học Công an BRVT