Danh mục sách Lịch sử Văn hóa Bà Rịa – Vũng Tàu

(16/08/2020)

LỊCH SỬ – VĂN HÓA BR-VT
334
TT TÊN SACH SL NXB-NXB TAC GIA
A
1 300 năm thơ về BR-VT 2 nxbThanh niên – 2000 Hồ Song Qùynh
B
1 Bà rịa – Vũng Tàu đất nước, sự kiện và con người (thư mục địa chí tổng quát) 1 -1998
2 Bà Rịa – Vũng Tàu xưa và nay 1 -2000 Sở VHTT BR-VT
3 Bà Rịa- Vũng Tàu đất và người 1 nxbVăn nghệ – 1999 Sở VHTT BR-VT
4 Bình Gĩa 6 nxbCTQG – 1994 Ban tuyên giáo tỉnh
C
1 Căn cứ Minh Đạm (1945-1975) 80 Bảo tàng BR-VT
2 CĐ – Chuyện tử tù Lê Quang Vịnh 1 nxbVăn Nghệ – 2007 Ngô Minh
3 CĐ – Côn Đảo,bầu trời thiêng liêng 22 nxbTP HCM – 2005 Hùynh Hùng Lý
4 CĐ – Côn Sơn năm 1968 2
5 CĐ – Đại bàng tung cánh 2 nxbCTQG – 1995 Vũ Lân, Phương Hạnh
6 CĐ – Đấu tranh chính trị của các chiến sỹ CM trong nhà tù CĐảo (1955-1975) 1 Luận án TSKHLS NĐT
7 CĐ – Lịch sử nhà tù Côn Đảo (1862-1930) 1 (luận án TS Lưu Hữu Phước)
8 CĐ – Nhà tù Côn Đảo – danh sách hy sinh và từ trần 1930-1975 1 nxbThanh niên – 2009 Bùi Văn Tỏan
9 CĐ – Nhà tù Côn Đảo 1945-1954 2 nxbSự thật – 1991
10 CĐ – Nhà tù Côn Đảo 1955-1975 2 nxbCTQG
11 CĐ – Những bức tranh Côn Đảo 1 nxbTrẻ – 1996 Hòang giang
12 CĐ – Những chiến sỹ cách mạng vượt ngục tù Côn Đảo 1 nxblaođộng- 2012 nhiều tác giả
13 CĐ – Nội san xây dựng (lao 6B Côn Đảo – 1973) 1 nxbTrẻ- Bùi Văn Tỏan
14 CĐ – Sóng Côn Đảo 1 nxbTrẻ – 1995 Lê Quang Vịnh
15 CĐ – Tù nhân Côn Đảo 1940-1945 (3 tập) 3 Bùi Văn Tỏan
16 CĐ- Côn Đảo 1 -1984 SVHTT ĐK VT-CĐ
17 Chân dung các bà mẹ VN anh hùng BR-VT 1 nxbCTQG – 1998
18 Chi bộ Lê Hồng Phong – Lao I (1963-1969) 1
19 Chiến đấu viên họ Trần 21 nxbTPHCM – 2002 Hùynh Hùng Lý
20 Chiến dịch Bình Gĩa 1 nxb CTQG – 1994 Đảng bộ tỉnh BR-VT
21 Cổ vật đời Minh (Sách ảnh – tiếng Anh) 1 -1990
22 Cổ vật Hòn Cau (Sách ảnh – tiếng Anh) 1 -1992
23 Cổ vật những cuộc săn lùng 1
D
1 Đất thắng cảnh Vũng Tàu 1 nxbVăn hóa – 1987 Giang Tấn
2 Di sản Hán nôm trong các DTLSVH BR-VT 3 nxbKH-XH – 2014 Phạm Chí Thân –
3 Di tích danh thắng BR-VT (cẩm nang du lịch) 1 nxbCTQG – Bảo tàng BR-VT
4 Địa chí BR-VT 2 nxbKHXH – 2005 Thạch Phương
5 Địa chí BR-VT (Phần 5- phụ lục) 1
6 Dưới chân núi Minh Đạm 1 nxbĐồng Nai – 1993 Hòang Kim Chung
7 Đường mòn Hồ Chí Minh trên biển BR-VT 8 nxbCTQG -1993
G
1 Gỉai phóng BR-VT xuân 1975 18 nxbCTQG – 1995
2 Gỉai phóng Vũng Tàu – Côn Đảo 1975 1 -1983
H
1 Hoa giữa đời thường (tập VII) 1 -2005 Báo BR-VT
2 Hồi ký truyền thống đi theo tiếng gọi Bác Hồ 1 -2001 Mai Văn Xuân
K
1 Khảo cổ học BR-VT 7 nxb KHXH – 2012 Bùi Chí Hòang – ….
L
1 Lịch căn cứ địa BR-VT 1945-1975 2 nxbQĐND – 2003 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh
2 Lịch sử bộ đội biên phòng tỉnh BR-VT (1975-2005) 1 nxbQĐND – 2005 BTL Bộ đội biên phòng
3 Lịch sử BR-VT kháng chiến (1945-1975) 4 nxbQĐND – 1995 BCH đảng bộ tỉnh
4 Lịch sử CAND ĐK VT-CĐ (T1- sơ thảo) (1945-1954) 3
5 Lịch sử công an BR-VT (T1) (1945-1954)1 2 -1994
6 Lịch sử công an nhân dân BR-VT (1954-1975) (T2)- sơ thảo 2 -1995
7 Lịch sử Đảng bộ tỉnh BR-VT (2 Tập) 2 nxbCTQG – 2000 BCHđảng bộ BR-VT
8 Lịch sử Đảng bộ TPVũng Tàu 1930-2000 1 -2005
9 Lịch sử Đảng bộ xã Long Sơn 1
10 Lịch sử Đảng bộ, quân và dân xã Phước Hải (1930-2000) 1 -2002
11 Lịch sử đảng bộ, quân và dân xã Phước Hội (1930-2000) 2
12 Lịch sử đấu tranh cách mạng huyện Đất Đỏ 1
13 Lịch sử đấu tranh CM của Đảng bộ và nhân dân TP Vũng Tàu (1954-1975) 2
14 Lịch sử đấu tranh CM của Đảng bộ vvà nhân dân huyện Châu Đức 1930-2000 1
15 Lịch sử đấu tranh CM của Đảng bộ, quân và dân thị xã Bà Rịa 1930-2000 2  đảng bộ TX Bà Rịa
16 Lịch sử đấu tranh CM huyện Tân Thành 2 -2001
17 Lịch sử đấu tranh của Đảng bộ và nhân dân TPVT (1930-1954) 2 nxb CTQG – 1998
18 Lịch sử đấu tranh và xây dựng Đảng bộ quân và dân xã Tam Phước 1930-2008 1
19 Lịch sử đòan TNCS HCM (1930-2000) và phong trào TN BR-VT… 1 nxbThanh niên – 2002
20 Lịch sử lực lượng vũ trang BR-VT (1945-1995) 1 nxbQĐND – 1999
21 Lịch sử nganh y tế BR-VT (1945-2006) 3 -2008
22 Lịch sử phong trào CNVC LĐ và họat động công đòan BR-VT 1930-2006 1
23 Lịch sử phụ nữ tỉnh BR-VT 1 nxbLao động – 2009 HLHPN BR-VT
24 Lịch sử tiểu đòan 440 BR-LK 1967-1979 5 nxbCTQG
25 Lịch sử trường Văn Lương 10 -2000 Sở VHTT
26 Long Phước kiên trung bất khuất 2 -1992 Đảng bộ xã LP
M
1 Một mũi xung kích từ miền Đông (hồi ký trường Văn Lương) 20 -1994
N
1 Người mới đặc khu chúng tôi 1 -1982
2 Người tốt việc tốt ngành VHTT BR-VT 2 -2000
3 Nhà Lớn Long Sơn 8 -1994 Sở KHCN-MT
4 Nhân vật lịch sử Bà Rịa – Vũng Tàu (T1) 3 nxbThanh niên – 2000
5 Nhân vật lịch sử Bà Rịa – Vũng Tàu (T1) 1 nxb Thanh niên – 2000 Hồ Song Qùynh
6 Những điển hình tiến tiến trong phong trào thi đua yêu nước BR-VT 1975- 2005 2 -2005
7 Niên giám thống kê BR-VT năm 2004 1 nt
8 Niên giám thống kê BR-VT năm 2005 1 Cục thống kê  tỉnh BR-VT
9 Niên giám thống kê BR-VT năm 2013 1
10 Niên giám thống kê BR-VT năm 2014 1 Cục thống kê BR-VT
11 Niên giám thống kê TP VT năm 1996 – 2000 1
12 Niên giám thống kê TP VT năm 1999 1
P
1 Phong trào CM của lao động và công nhân Vũng Tàu 1945-1954 2 nxbSự thật – 1991
2 Phong trào đấu tranh CM của nhân dân xã Phước Long Hội 1 -1984 Ban Tuyên giáo tỉnh
Q
1 Quân và dân Bà Rịa-Vũng Tàu với chiến thắng Bình Gĩa 4 -2004 Ban tuyên giáo tỉnh ủy
S
1 Số liệu thống kê TP Vũng Tàu 1994 1
2 Số liệu thống kê TP Vũng Tàu 1995 1
T
1 Thành phố Vũng Tàu sau 1 năm ổn định và phát triển 2 -1992
2 Thích Ca Phật Đài (kỷ niệm lễ khánh thành) 1 -1963
3 Thơ Lê Huy Mậu 1
4 Thơ Lê T. Thùy 1
5 Tiểu đòan 440 3
6 Tỉnh BR-VT 30 năm thực hiện di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (kỷ yếu) 1 -1999  tuyên giáo Tỉnh ủy
7 Tọa độ X 4 nxbVăn nghệ – 1992 Giang Hùng, Trần Tử Văn
8 Tổng kết công tác binh vận BR-VT trong kháng chiến chống mỸ 1954-1975 2 nxbCTQG
9 Tuổi trẻ Bà Rịa (1945-1975) trong kháng chiến cứu nước 1 -1993 Võ Văn Ấn
V
1 Võ Thị Sáu 1 -1993 Nguyễn Đình Thống
2 Vũng Tàu – Côn Đảo 2
3 Vũng Tàu xưa 1 nxbThanh niên – 2001
X
1 Xà Bang xưa và nay 1 nxbĐồng Nai – 1990 Trần Quang Tọai

Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu