Báo cáo tổng kết công tác kiểm kê Di sản phi vật thể tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2023

(25/12/2023)

Sáng ngày 22/12/2023, Bảo tàng tỉnh đã tiến hành buổi họp báo cáo tổng kết công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu  năm 2023.

Tham dự buổi họp có đại diện phòng Quản lý Văn hóa và Di sản văn hóa – Sở Văn hóa và Thể thao; các chuyên gia về di sản Văn hóa – Trường đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh; đại diện phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố.

Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: Lê Hạnh

Bà Phùng Thị Hương, Phó trưởng phòng Nghiệp Vụ Bảo tồn báo cáo tại cuộc họp.
Ảnh: Lê Hạnh

Tại buổi họp, Bảo tàng tỉnh đã trình bày dự thảo báo cáo công tác kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể và dự thảo danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh năm 2023. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có 50/82 xã, phường, thị trấn có di sản văn hóa phi vật thể với tổng số 143 di sản văn hóa phi vật thể. Cụ thể, lễ hội truyền thống có 119 di sản (chiếm 83,2 %), nghề thủ công truyền thống có 05 di sản (chiếm 3,5 %), nghệ thuật trình diễn dân gian có 03 di sản (chiếm 2 %), Ngữ văn dân gian có 14 di sản (chiếm 9,9 %), tập quán xã hộ có 02 di sản (chiếm 1,4%).

Báo cáo cũng nhấn mạnh công tác bảo vệ và phát huy các giá trị di sản văn hóa phi vật thể của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang được đẩy mạnh, các loại hình lễ hội dân gian, diễn xướng dân gian đã từng bước được khôi phục và phát huy…. Năm 2022, Lễ hội giỗ bà Phi Yến huyện Côn Đảo, Lễ hội Dinh Cô thị trấn Long Hải và năm 2023, Lễ hội Nghinh Ông đình Thắng Tam thành phố Vũng Tàu đã được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục Văn hóa phi vật thể Quốc Gia. Nhiều làng nghề truyền thống đang được bảo tồn phát triển như nghề làm bánh tráng An Ngãi, bánh hỏi An Nhứt, nghề nấu rượu Hòa Long…

Bên cạnh đó, một số di sản văn hóa phi vật thể đang đứng trước nguy cơ bị thu hẹp về qui mô hoạt động do thiếu kinh phí, thiếu người thực hành…. Nhiều di sản văn hóa phi vật thể đã bị mai một như nghề đúc đồng, nghề dựng nêu ở Long Điền, nghề đan rổ ở Đất Đỏ, nghề đan giỏ, nghề dệt lưới ở Châu Đức… không còn được thực hành và duy trì trong cộng đồng. Qua quá trình kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh, tổ kiểm kê đã có nhiều đề xuất, kiến nghị để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trên đại bàn tỉnh.

Phát biểu tại cuộc họp, tiến sĩ Nguyễn Đức Tuấn – Giảng viên trường đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Những kết quả đạt được trong công tác kiểm kê di sản phi vật thể ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là cơ sở khoa học cho việc hoạch định những kế hoạch, chính sách dài hạn và trung hạn cũng như ngắn hạn của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu nhằm bảo tồn và phát huy những di sản văn hóa tiêu biểu của mình.

Tham dự cuộc họp, đại diện phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố đều có ý kiến thống nhất với dự thảo báo cáo và dự thảo danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Các chuyên gia, thành viên ban kiểm kê và đại diện phòng Quản lý Văn hóa và Di sản văn hóa – Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh đã đóng góp nhiều ý kiến bổ sung cho dự thảo báo cáo và dự thảo danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh năm 2023.

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, Bảo tàng tỉnh sẽ hoàn thiện dự thảo báo cáo và dự thảo danh mục và tiếp tục tham mưu các thủ tục để Sở Văn hóa và Thể thao trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định về việc phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến tháng 12 năm 2023.

Lan Hương


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu