TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

(15/05/2024)

Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu có nhu cầu tuyển 06 viên chức phòng
nghiệp vụ Bảo tàng, phòng nghiệp vụ Bảo tồn và phòng Quản lý Phát huy di tích.
– Số lượng: 06 chỉ tiêu.
– Tiêu chuẩn:
+ Vị trí việc làm: Di sản viên phòng nghiệp vụ phòng nghiệp vụ Bảo tàng,
phòng nghiệp vụ Bảo tồn và phòng Quản lý Phát huy di tích;
+ Tên chức danh nghề nghiệp: Di sản viên hạng III. Mã chức danh nghề
nghiệp: V.10.05.17.
+ Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành Bảo tàng học; Văn hóa
học; Lịch sử; Quản lý Văn hóa; Văn Hóa Du lịch.
– Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày thông báo đến ngày 17/06/2024.
– Hình thức tuyển dụng: Thực hiện thông qua xét tuyển.
– Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức – Hành chính Bảo tàng tỉnh BR-VT, số
04 Trần Phú, phường 1, TP Vũng Tàu (trong giờ hành chính).
Điện thoại: 0254.3854675./.

4.1 THONG BAO TUYEN DUNG 2023


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu