Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024

(11/05/2024)

Để chuẩn bị cho công tác tổng kiểm kê, đánh giá và phân loại di tích, ngày 10/5/2024, Bảo tàng tỉnh đã phối hợp cùng các giảng viên trường đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu năm 2024

Tham dự hội nghị tập huấn có đại diện phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố, công chức Văn hóa Xã hội của các xã, phường, thị trấn; cán bộ tham gia công tác quản lý di tích thuộc các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Ông Trần Anh Thiện, Giám đốc bảo tàng tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Lê Hạnh

Phát biểu khai mạc hội nghị, Ông Trần Anh Thiện – Giám đốc bảo tàng tỉnh đã nêu rõ mục đích của công tác kiểm kê, đánh giá và phân loại di tích năm 2024: Công tác kiểm kê di tích để nhận diện, xác định giá trị, số lượng, hiện trạng các loại hình di tích về lịch sử, văn hóa, khoa học, nghệ thuật, danh thắng đã được xếp hạng và chưa  xếp  hạng ; tiếp  tục phát hiện bổ sung, đề xuất thêm các điểm di tích hoặc đưa ra khỏi danh mục các di tích không đủ tiêu chí trong quá trình triển  khai thực hiện để đưa vào danh mục di tích lịch sử – văn hóa và danh thắng hiện có trên địa bàn tỉnh, nhằm  phục  vụ công tác quản lý, nghiên cứu, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị di tích; đánh giá thực trạng công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di tích tại cơ sở, nhận diện giá trị di vật, Cổ vật trong các di tích trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; trên cơ sở kết quả kiểm kê di tích, Sở Văn hoá và Thể thao sẽ tham mưu, đề xuất cho UBND tỉnh những giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Báo cáo viên hướng dẫn tại Hội nghị. Ảnh: Lê Hạnh

 

Tham dự hội nghị tập huấn, các học viên  được nghe báo cáo viên hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến công tác quản lý và kiểm kê di tích; triển khai các nội dung liên quan đến công tác kiểm kê như: Khảo sát, điền dã, thu thập tư liệu, thông tin, ghi chép mẫu phiếu; cách phân biệt các loại hình di tích; cách ghi chép các mẫu phiếu Kiểm kê di tích và mẫu Phiếu tự kê khai sử dụng đất, công trình xây dựng gắn liền với đất; trao đổi, thảo luận và giải đáp các ý kiến liên quan đến công tác kiểm kê; tham quan và ghi chép mẫu phiếu tại di tích lịch sử Bạch Dinh.

Sau khi tổ chức hội nghị tập huấn, Bảo tàng tỉnh sẽ phối hợp cùng các chuyên gia về di sản văn hóa – Trường đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh, phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố và công chức Văn hóa Xã hội của 82 xã, phường, thị trấn tiến hành công tác kiểm kê thực tế tại các di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Lan Hương

 


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu