Hoạt động chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Văn hoá (28/8/1945 – 28/8/2023)

(29/08/2023)

Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa với chủ đề “Giai điệu Tổ quốc” do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện diễn ra vào tối ngày 27 tháng 8 năm 2023 (phát sóng trực tiếp trên kênh VTV1). Chương trình Giai điệu Tổ quốc ca ngợi truyền thống dựng nước và giữ nước từ ngàn đời của dân tộc ta; khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, gìn giữ bản sắc văn hóa trong cộng đồng 54 dân tộc; văn hóa soi đường cho quốc dân đi; thành tựu của Ngành Văn hóa.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng chủ trì Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc 2023.
Ảnh: www.bvhttdl.gov.vn

Hội nghị Cán bộ văn hóa toàn quốc diễn ra sáng ngày 28 tháng 8 năm 2023 tại trụ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hà Nội.Hội nghị có sự tham dự của hàng trăm đại biểu là cán bộ ngành văn hóa tiêu biểu trên cả nước; đồng thời được kết nối trực tuyến đến 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Hội nghị nhằm giới thiệu các mô hình xây dựng môi trường văn hóa tiêu biểu; trao đổi nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn hóa; đề xuất các giải pháp nhằm phát huy hiệu quả nguồn lực văn hóa.

Hội nghị Tuyên dương gương điển hình tiên tiến trong lĩnh vực văn hóa toàn quốc năm 2023 diễn ra chiều ngày 28 tháng 8 năm 2023 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội. Hội nghị tổ chức đánh giá phong trào thi đua của ngành Văn hóa; đánh giá quá trình triển khai thực hiện 6 nhiệm vụ, 4 giải pháp để xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam trong thời kỳ mới theo Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021; Biểu dương, khen thưởng, tôn vinh những gương điển hình tiêu biểu của ngành trong hoạt động tham mưu, quản lý, tổ chức, thực hiện các hoạt động văn hóa trên toàn quốc. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã lựa chọn được 78 tấm gương tiêu biểu đại diện cho những bông hoa đẹp nhất trong vườn hoa ngàn việc tốt trong phong trào thi đua của ngành Văn hóa. Những tấm gương bình dị mà cao quý, có nhiều đóng góp cho toàn Ngành, cho đất nước bằng những công việc được lượng hóa cụ thể. Những công việc đó đã lan tỏa một tinh thần tích cực “lấy cái đẹp, dẹp cái xấu” đến toàn xã hội.

Đây là ba sự kiện chính được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm thiết thực hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Văn hóa (28/8/1945 – 28/8/2023) và kỷ niệm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2023);

Đây là dịp để đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình từ Trung ương đến địa phương ôn lại quá trình hình thành, phát triển, cống hiến của ngành Văn hóa; đồng thời nhận thức sâu sắc hơn, đầy đủ hơn và toàn diện hơn về vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng của văn hóa trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trong việc thực hiện khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, xứng tầm với sự nghiệp đổi mới và truyền thống lịch sử vẻ vang ngàn năm văn hiến của dân tộc./.

Phong Thái

 


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu