Họp mặt kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam

(22/11/2022)

Ngày 21/11/2022, Bảo tàng tỉnh tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/1945 – 23/11/2022). Đồng chí Trần Anh Thiện, Bí Thư Chi Bộ, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh chủ trì buổi họp mặt.

Cách đây 77 năm, sau khi nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, vào ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 65/SL “Ấn định nhiệm vụ của Đông Phương Bác cổ Học viện”. Đây là sắc lệnh đầu tiên của nhà nước ta về việc bảo tồn di sản văn hóa dân tộc. Và ngày 23/11 hằng năm được Thủ tướng Chính phủ ký quyết định là “Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam”.

Đồng chí Trần Anh Thiện, Bí Thư Chi bộ, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh
ôn lại truyền thống ngày Di sản Văn hóa Việt Nam.

Hiện nay, Bà Rịa – Vũng Tàu có tất cả 48 di tích được xếp hạng, trong đó bao gồm các di tích cấp quốc gia đặc biệt, cấp quốc gia và cấp tỉnh. Dơn vị Bảo tàng tỉnh trực tiếp Quản lý và phát huy giá trị 02 di tích cấp Quốc gia là Di tích lịch sử văn hóa Bạch Dinh và Di tích lịch sử văn hóa Trận địa pháo cổ – Hầm thủy lôi Núi Lớn thành phố Vũng Tàu. Tại buổi họp mặt, Viên chức và người lao động tại Bảo tàng tỉnh đã ôn lại truyền thống ngày Di sản Văn Việt Nam và những thành tựu đã đạt được của Bảo tàng tỉnh thời gian qua trong hoạt động bảo tồn và phát huy Di sản Văn hóa Việt Nam.

Kỷ niệm ngày Di sản Văn hóa Việt Nam cũng là dịp để Bảo tàng tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh, trong đó, việc cần thiết và cơ bản chính là khơi dậy tình yêu, lòng tự hào đối với truyền thống văn hóa của quê hương trong mỗi người dân, đồng thời, tăng cường tuyên truyền về công tác bảo tồn di sản văn hóa cho người dân nâng cao ý thức, giữ gìn, bảo vệ di sản văn hóa của dân tộc.

Tại buổi lễ, Đồng chí Trần Anh Thiện, Bí Thư Chi bộ, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh đã cảm ơn sâu sắc đến tất cả đội ngũ viên chức và người lao động trong đơn vị đã không ngừng cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của đơn vị góp phần trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản văn hóa trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khen thưởng cho những viên chức tham gia hội thi “Thuyết minh viên giỏi năm 2022” lần 2 vừa qua, tại Huyện Côn Đảo do Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh tổ chức.

Lê Hạnh


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu