Chào mừng kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

(21/06/2023)

Cách đây 98 năm vào ngày 21/06/1925 báo “Thanh niên” do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập đã ra số đầu tiên, đây là tờ báo cách mạng đầu tiên của nước ta. Từ đây báo chí Việt Nam luôn giương cao ngọn cờ cách mạng, nói lên ý chí, khát vọng của dân tộc Việt Nam và chỉ rõ phương hướng đấu tranh của nhân dân Việt Nam vì độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội.

Cùng với quá trình lịch sử vẻ vang của Báo chí cách mạng Việt Nam, đội ngũ người làm báo đã có nhiều đóng góp rất quan trọng vào sự nghiệp giải phóng dân tộc cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Luôn đổi mới sáng tạo, cố gắng cập nhật kiến thức, rèn luyện kỹ năng để có những tác phẩm hay, ý nghĩa trên tất cả các loại hình báo chí.

Nhân dịp kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, Bảo tàng tỉnh chúc các cơ quan báo chí, những người làm báo dào sức khỏe, năng lượng sáng tạo, tiếp tục hoàn thành sứ mệnh báo chí của mình, luôn là cầu nối thông tin hoạt động tuyên truyền phổ biến và tiếp tục nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, đáp ứng đa dạng thông tin để nhân dân có thể tiếp cận và nắm bắt.

Bảo tàng tỉnh

 


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu