Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Ba, năm 2023

(21/03/2023)

 

Xem kế hoạch 1712-KH/HVCTQG và thể lệ cuộc thi tại đây  Phụ lục Thể lệ Kế hoạch


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu