Hội nghị: Sinh hoạt chuyên đề năm 2023

(08/11/2023)

Chiều ngày 06/11/2023, tại Hội trường Bảo tàng tỉnh, Chi bộ Bảo tàng tỉnh, Chi bộ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh và Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề năm 2023. Đến dự có ông Đặng Tiến Năm, phó Bí thư Chi Bảo tàng tỉnh; Ông Trần Thế Vinh, Bí Thư Chi bộ Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh; Ông Đặng Văn Cường, Bí thư Chi bộ Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao tỉnh. Báo cáo viên là ông Nguyễn Quang Phi, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử tỉnh. Cùng với  gần 50 đảng viên, quần chúng ưu tú của ba đơn vị.

Ông Nguyễn Quang Phi, Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh báo cáo tại buổi sinh hoạt.

Toàn cảnh buổi sinh hoạt.

Các đảng viên được báo cáo viên Nguyễn Quang Phi thông qua hai chuyên đề: Thực hiện Nghị quyết TW4 Khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ” trong Đảng; việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Và một số tình hình thời sự trong ngoài nước và quốc tế trong thời gian qua.

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề năm năm 2023 đã giúp cho cán bộ, đảng viên nhận diện rõ hơn, đầy đủ và sâu sắc hơn những biển hiện suy thoái trong nội bộ; xác định rõ hơn về trách nhiệm tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, tư cách của người cán bộ, đảng viên. Qua đó mỗi đảng viên thẳng thắn nhận diện những tồn tại, hạn chế của mình nhằm khắc phục, sửa chữa khuyết điểm củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ, Chi bộ, góp phần xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng.

Lê Hạnh


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu