KHAI MẠC LỚP TẬP HUẤN, BỒI DƯỠNG NGHIỆP VỤ “CÔNG TÁC QUẢN LÝ DI TÍCH VÀ THUYẾT MINH DI TÍCH” TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU, NĂM 2021

(17/11/2021)

Sáng ngày 15/11/2021, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức Khai mạc lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ “Công tác quản lý di tích và  Thuyết minh di tích” trực tuyến kết nối với  hơn 230 học viên là cán bộ, công chức, viên chức đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Văn hóa và Thể thao, chủ sở hữu các di tích và các hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh. Tham gia giảng dạy là Tiến sĩ Nguyễn Đức Tuấn – Giảng viên Trường Đại học Văn hóa TP. Hồ Chí Minh do Sở VH&TT mời. Thời gian tập huấn diễn ra từ ngày 15/11/2021 đến ngày 21/11/2021. Lớp tập huấn nhằm mục đích bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm trong Công tác quản lý di tích và kỹ năng thuyết minh di tích cho cán bộ, công chức, viên chức đến từ các cơ quan, đơn vị thuộc ngành Văn hóa và Thể thao, chủ sở hữu các di tích và các hướng dẫn viên du lịch trên địa bàn tỉnh góp phần tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa tỉnh nhà ngày càng tốt hơn.

Bài và Ảnh: Lương Ninh

(Phòng NVBT)


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu