Ba hiện vật của Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được công nhận bảo vật quốc gia (đợt 10, năm 2011)

(28/12/2021)

Ba hiện vật của Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được công nhận bảo vật quốc gia (đợt 10, năm 2011)

Ngày 05/12/2021 Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 2198/QĐ-TTg công nhận 23 bảo vật quốc gia (đợt 10, năm 2021), trong đó có nhóm hiện vật được công nhận bảo vật quốc gia của Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là 03 mặt nạ vàngđược phát hiện tại di tích Giồng Lớn, Long Sơn, thành phố Vũng Tàu. Niên đại thế kỷ I trước Công nguyên – thế kỷ II sau Công nguyên, hiện lưu giữ tại Bảo tàng tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.Đây là niềm vinh dự cũng là trách nhiệm cao cả của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, ngành văn hóa tỉnh, đặc biệt là Bảo tàng tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu trong công tác quản lý và phát huy giá trị của ba bảo vật quốc gia trong thời gian tới.

Phó Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp nơi có bảo vật quốc gia, các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, cơ quan trực thuộc Chính phủ, người đứng đầu ngành, tổ chức được giao quản lý bảo vật quốc gia trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý đối với bảo vật quốc gia theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa.

Nguyễn Tâm

 


Translate »
san xuat moc khoa may ao thun Kem sữa chua Kem sữa chua trân châu